Visie

P&O is van waarde voor de organisatie als zij zowel op het organisatorische als op het personele vlak als volwaardig partner in business wordt gezien. Dit dwingt zij af, door de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de taken en verantwoordelijkheden die horen bij het P&O vak. Integriteit, objectiviteit, openheid en eerlijkheid zijn hierbij essentiƫle voorwaarden.

Dit betekent, dat P&O proactief en betrokken moet zijn bij de ontwikkelingen in de organisatie. Weten wat er in de organisatie speelt, een luisterend oor bieden, niet alleen denken maar vooral ook doen en verantwoordelijkheid nemen, zijn daarbij kerncompetenties.

Gebaseerd op deze visie en met jarenlange ervaring op het gebied van organisatie en personeelsadvies op zowel strategisch als operationeel niveau biedt P&O Direct BV u zijn diensten aan.