Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Dit brengt veranderingen met zich mee die de organisatie en de mensen daarin direct of indirect raken.

Flexibilisering met betrekking tot de organisatorische inrichting, alsmede de gevolgen daarvan voor de personele bezetting - zowel in omvang als in samenstelling - staan structureel op de agenda. Voor P&O betekent dit extra druk, mede omdat de expertise op dit onderwerp vaak onvoldoende binnen organisaties aanwezig is.

Met de ervaring die P&O Direct BV op het gebied van organisatieontwikkeling heeft opgedaan, haalt u deze expertise in huis. U borgt daarbij de continu├»teit in de dagelijkse operatie, terwijl u tegelijkertijd kunt toewerken naar de gewenste flexibilisering van uw organisatie.

U kunt daarbij het volgende van P&O Direct BV verwachten

  • Analyse van de huidige organisatiestructuur en bezetting
  • Advies over gewenste structuur en formatie, inclusief
    • Te volgen medezeggenschapstraject
    • Personele consequenties en hoe daar mee om te gaan
  • Opzetten en begeleiden van medezeggenschapstrajecten
  • Opzetten en uitvoeren van outplacement trajecten
  • Begeleiden en voeren van ontslagprocedures
  • Aanpassingen in administratieve processen op het gebied van functiewaardering en salarisgebouw