Coaching

Vanwege toenemende flexibilisering en steeds sneller veranderende omgevingen wordt steeds meer gevraagd van leidinggevenden en medewerkers in organisaties. Te weinig aandacht en begeleiding leidt dan tot onnodig kapitaalverlies, mensen melden zich ziek of vertrekken.

P&O heeft een belangrijke rol in het tijdig signaleren van dit soort situaties en het adviseren over de aanpak daarvan. Het aanbieden van een klankbord, iemand die begeleidt en coacht, helpt dan om mensen weer gemotiveerd en duurzaam inzetbaar aan het werk te laten gaan.

Het inzetten van P&O Direct BV in dergelijke situaties is dan een goed alternatief. Met de ervaringen opgedaan in het bedrijfsleven, zowel op de vloer als in de functie van P&O-er, kan snel ingespeeld worden op individuele situaties en gewerkt gaan worden aan constructieve oplossingen.