De wereld draait om geld, we zijn niet anders gewend. Vrijwel alles wat we doen is direct of indirect gerelateerd aan geld. “Alleen de zon gaat voor niets op” is niet voor niets een bekend gezegde. Als je daar wat langer over nadenkt is het eigenlijk raar dat we bij bijna alles wat we doen de relatie met geld leggen. Iets kost zoveel, als we investeren levert dat zoveel op, we moeten reorganiseren omdat we moeten bezuinigen. Alles wat we doen moet rendement opleveren. Als het niet op korte termijn - en zichtbaar - rendement oplevert, is het niet goed.

Als P&O-er wordt je bijna dagelijks geconfronteerd met het rendementsdenken en het daarmee samenhangende gedrag. Het aannemen van mensen kost geld, advertenties plaatsen, een assessment regelen, overal krijg je een rekening voor. Een reorganisatie doorvoeren kost geld, outplacementtrajecten kosten geld. Investeren in een goede personeelsadministratie is kostbaar. En ga zo maar door.

Feitelijk moeten investeringen die voor en door P&O gedaan worden bijdragen aan een beter draaiende en stabiele organisatie. En terecht. Het rendement daarvan is echter moeilijk – en zeker niet direct - meetbaar. Het effect van dergelijke investeringen is vaak pas op langere termijn zichtbaar. Wat ook een belangrijke reden is dat P&O nogal eens weggezet wordt als kostenpost. Zeker in organisaties waar korte termijn denken leidend is.

Menig P&O-er is zich onvoldoende bewust van het feit dat heel veel werkzaamheden die ze doen veel geld kosten. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat binnen organisaties de verantwoordelijkheid voor het budget niet bij de P&O-er wordt gelegd, maar bij het management, maar ook met het gegeven dat menig P&O-er het omgaan met cijfers niet echt interessant vindt. Dat is geen goede zaak, je behoort te weten wat voor investeringen je namens de organisatie doet, alleen dan ben je bij machte een goede balans te vinden tussen kosten en baten.

Ik ben opgeleid met het leren omgaan met budgetten en met het inzichtelijk krijgen van wat ik als P&O-er aan investeringen doe in het werk dat ik doe binnen organisaties. Door met management niet alleen te praten over wat hij of zij van en voor medewerkers willen, maar door daarbij ook inzichtelijk te maken wat de financiële impact is van dergelijke wensen, kunnen de juiste afwegingen gemaakt worden tussen investeringen en rendement. Daarmee geef je een volledig advies, je laat zien dat je weet waar het over gaat en wordt zodoende serieus genomen.

Ik heb geleerd, dat als je kritisch bent op wat je doet en als je laat zien op welke wijze je toegevoegde waarde levert voor de organisatie, namelijk door transparant én volledig te zijn in je advisering, het rendement dat HR levert voor de organisatie vanzelf zichtbaar wordt.