Met de introductie van de computer lijkt de schrijfvaardigheid van de gemiddelde
Nederlander een neergaande lijn te hebben ingezet. Waar nog niet eens zo lang
geleden men - met de liniaal (een corrigerende
tik mocht toen nog gewoon) - een tik op
de vingers kreeg als niet netjes genoeg geschreven werd, lijkt
schrijfvaardigheid heden ten dage een ondergeschikt vak te zijn geworden.

In het verlengde van het verslechteren van onze schrijfvaardigheid verloedert ook
de taalvaardigheid. Het is opvallend – en buitengewoon triest - te zien hoeveel
taalfouten er gemaakt worden, ook in de grote landelijke dagbladen. En door
journalisten waarvan je zou mogen verwachten dat zij als geen ander de taal
beheersen. Naast schrijffouten is dit ook duidelijk terug te zien in de
verbastering van de vele spreuken en gezegden die ons land rijk is. In menig
televisieprogramma wordt daar weliswaar de draak mee gestoken, maar in
diezelfde programma’s lijkt het gezegde “de pot verwijt de ketel dat die zwart
ziet” aardig opgeld te doen.

In sollicitatiebrieven en in CV’s is deze toenemende verloedering van de taal helaas
ook waarneembaar. De sollicitant van tegenwoordig is niet meer gewend brieven
te schrijven en lijkt soms de basisbeginselen van de taal niet eens te
beheersen. Achtergrond of opleidingsniveau is daarbij niet (meer) van invloed.

Als P&O-er moet je je afvragen hoe daar mee om te gaan. In de meeste gevallen
wordt voor functies gevraagd om goede communicatieve én schriftelijke
vaardigheden. Er zal dus goed gekeken moeten worden naar de functie waarvoor een
kandidaat opteert en welke eisen er in die positie gesteld worden aan
mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Als dat er één is waarin veel
schriftelijk gecommuniceerd moet worden met klanten, dan zou het wel eens een
breekijzer kunnen worden. Is dat niet het geval, dan zou het minder belangrijk kunnen
zijn.

In essentie betekent het dat bij elke sollicitant niet alleen goed gekeken moet
worden waar deze op solliciteert en wat de eisen zijn die aan de functie
gesteld worden, maar zeker ook naar de wijze waarop iemand zich in eerste
instantie presenteert en hoe het gesteld is met de schrijf- en taalvaardigheid.

P&O blijft mensenwerk. Gelukkig. Maar ook hier geldt: Verbeter de wereld, begin bij
jezelf