Het is uitermate onplezierig als de batterijen van een apparaat bijna leeg zijn, bijvoorbeeld van je telefoon of van je laptop. Zeker als je juist dat apparaat nodig hebt, maar er geen tijd of gelegenheid is om de batterij op te laden of te vervangen. Je zorgt er dus eigenlijk altijd voor, dat je de middelen of de gelegenheid hebt om te borgen dat je altijd over volle batterijen beschikt.

Je zou mogen verwachten, dat daar waar de meeste mensen dit haast automatisch doen voor technische hulpmiddelen, zij die voorzorgen ook nemen waar het gaat om hun eigen batterij. Zolang die batterij opgeladen is, gaat het goed met ze, ze hebben energie, kunnen het nodige aan en houden het ook nog voor langere tijd vol. Wat echter nogal eens blijkt is dat de eigen batterij niet goed onderhouden, of zelfs verwaarloosd wordt. Zodra deze dan signalen gaat afgeven - de energie neemt af en het kost steeds meer moeite om op te laden - zou je mogen verwachten dat maatregelen worden genomen en dat een “oplader” wordt gezocht. Helaas worden dergelijke signalen nogal eens genegeerd, waardoor niet tijdig of te laat ingegrepen wordt. Het risico dat het dan mis gaat is groot, oververmoeidheid of zelfs burn-out kan dan het gevolg zijn. Of nog erger.

Als P&O-er is het van belang hierop alert te zijn en om signalen dat iemands batterij leeg raakt tijdig te herkennen, zodat kan worden ingegrepen voordat het de verkeerde kant op gaat. Dat betekent dat bij het signaleren hiervan, je daarover met de leidinggevende praat en als dat nodig is, met de betreffende medewerker. Dat zijn vaak lastige gesprekken, het gaat over iemands gezondheid en dus – vindt men – over privé aangelegenheden. Dat is niet helemaal waar, want een gezonde medewerker is ook van belang voor de werkgever. Ook denken mensen nogal eens dat zoiets henzelf niet overkomt. Het kost dan ook nog wel eens moeite hen ervan te overtuigen dat een bezoek aan de huisarts of de bedrijfsarts wellicht verstandig is.

Een gesprek hierover aangaan is niet alleen in het belang van de werknemer, maar zeker ook in het belang van de werkgever. Een zieke medewerker kost over het algemeen veel tijd en energie, en dus veel geld, terwijl daar op dat moment weinig prestaties tegenover staan. Ook in dergelijke situaties geldt, dat je als P&O-er goed het belang van de medewerker versus het belang van de organisatie moet afwegen. Feit is, dat kort verzuim een werkgever uiteindelijk minder kost dan langdurige afwezigheid. En voor de werknemer is de winst evident.