Molens zijn in Nederland niet weg te denken. Niet alleen fysiek, hoewel het steeds meer moeite lijkt te kosten om molens in stand te houden, maar zeker ook in onze dagelijkse spreektaal. Het aantal gezegdes met molens is erg groot en – niet verrassend – velen daarvan zijn binnen het bedrijfsleven van toepassing.

“Met alle winden meewaaien” is daarvan een mooi voorbeeld en komt oorspronkelijk van het gezegde “draaien als een molen”. In het dagelijks leven wordt dit gezegd van iemand die geen eigen mening heeft en met elke verandering meeloopt. In veel bedrijven kom je dergelijke mensen tegen waar dit op van toepassing is. Dat is jammer, maar in de huidige maatschappij wel te begrijpen. Want – om een ander gezegde aan te halen - “zolang de ezel zakken draagt heeft de mulder hem lief”, wat zoveel wil zeggen als dat leiders hun volgers vleien zolang ze er zelf voordeel van hebben. En volgers doen veel om in het gevlei te komen.

Een blik op het huidige bedrijfsleven doet de indruk wekken, dat mening werkgever op dit moment liever meelopers dan criticasters in de gelederen heeft. Dat geeft beduidende minder weerstand en vergemakkelijkt de realisatie van plannen die men heeft. Terwijl juist het aanwezig zijn van een kritische massa binnen elke organisatie bijdraagt aan betere plannen, met een grotere kans van slagen.

Een ander bekend gezegde, eveneens afgeleid van de molen, is het gezegde “ambtelijke molens malen langzaam”, wat zoveel wil zeggen als dat het erg lang duurt voor er reactie komt of ergens een besluit over genomen wordt. Ook deze doet opgeld binnen het bedrijfsleven. Het lijkt er nogal eens op dat hoe groter een organisatie des te ambtelijker het functioneren daarbinnen wordt. De mate en het tempo waarin besluiten worden genomen, tekent in toenemende mate de daadkracht van een organisatie. Hoe minder het verantwoordelijkheidsgevoel, des te langer het duurt voor er een besluit genomen wordt. Dat dit ten koste gaat van kwaliteit en klantgerichtheid, wordt steeds vaker voor lief genomen.

P&O realiseert zich vaak onvoldoende dat zij als geen ander binnen organisaties die kritische massa moet zijn. In het adviseren en coachen van verantwoordelijken in organisaties is het belangrijk, dat juist HR kritisch moeten zijn en moet durven benoemen wat de effecten zijn van hetgeen verantwoordelijken binnen organisaties van plan zijn. Hen daarop wijzen is niet altijd een dankbare taak, maar draagt uiteindelijk wel bij aan het welbevinden van de organisatie.

Zodra je als P&O-er beticht wordt van het met alle winden meewaaien, ben je je onafhankelijke positie kwijt en voeg je geen waarde meer toe aan de organisatie.