Schaken is een mooi spel. Het is ingewikkeld en afwisselend, het vraagt geduld, intelligentie, analytisch en creatief vermogen en anticiperend denken. Als speler heb je een raamwerk van regels en richtlijnen, daarbinnen stippel je je eigen koers uit.

Het P&O vak is als schaken. Soms zelfs op meerdere borden tegelijk. Bij vele aspecten in het dagelijks werk heb je te maken met meerdere partijen, die vaak hun eigen spelregels en/of richtlijnen hebben. Je moet voortdurend nadenken over welke stap het beste is, wat de consequenties zijn voor welke deelnemers en hoe deze daarop zullen reageren. Daarbij moet je het gezamenlijke belang in de gaten houden.

Je moet bereid zijn om offers te brengen teneinde het gewenste resultaat te bereiken. Als je dat niet doet, is de kans groot dat het niet gaat lukken. Het is geduld hebben versus actie, het is goed nadenken én doen.

Om management goed te kunnen adviseren over personele en organisatorische zaken, moet je als P&O-er overzicht en inzicht hebben. Je moet weten wat de consequenties zijn van een advies en hoe je daarmee om kunt gaan. Dit betekent, dat je de organisatie waarvoor je werkt moet kennen, moet weten wat er speelt en gebeurt en waarom. Daarbij moet je inzicht hebben in wat mensen drijft om het werk te doen wat ze doen en wat hun ambitie is.

De combinatie van deze gevarieerdheid aan activiteiten maakt het werk van een P&O-er zo complex, maar zeer boeiend en mooi. Net als schaken.