De ouderwetse langspeelplaat (LP) van vinyl lijkt weer helemaal in te zijn. Steeds meer muziek verschijnt ook weer - en soms zelfs alleen maar - op vinyl. Het verlangen naar “de goede oude tijd” lijkt – in ieder geval voor wat betreft het luisteren naar muziek - terug te keren en opnieuw veel luisterplezier op te leveren. Een niet onbelangrijke bijkomstigheid hierbij is dat de keuzemogelijkheden voor het beluisteren van muziek hiermee toenemen. Oude ervaring krijgt nieuwe waarde.

Dat geldt – helaas – in mindere mate voor de werkzame bevolking. De keuze van werkgevers bij het selecteren van personeel lijkt zich steeds meer eenzijdig toe te spitsen – te beperken zo u wilt – tot jonge hoogopgeleide en pas afgestudeerde HBO-ers en Academici, het liefst met al enige jaren ervaring. De keuze binnen deze groep is ook groot en de verleiding om alleen daarop te focussen dus evenzeer. En een niet onbelangrijke bijkomstigheid voor werkgevers is, dat jonge medewerkers over het algemeen goedkoper zijn dan oudere werknemers. Denkt men.

Waar hierbij echter aan voorbijgegaan wordt is, dat door de focus op jongeren te leggen, de balans in leeftijdsopbouw binnen organisaties verstoord raakt. Om een goed in-, door- en uitstroomproces te hebben en te houden, is het belangrijk dat er een evenwichtige verdeling binnen teams en afdelingen is qua leeftijd en – daarmee ook – ervaring. Hierdoor wordt voorkomen, dat er op enig moment problemen ontstaan omdat teveel mensen binnen korte tijd verdwijnen. Waarmee ook nog eens een heleboel kennis en ervaring.

In de jaarplannen van P&O zal in-, door- en uitstroom beleid dan ook een structurele en uitgebalanceerde paragraaf moeten zijn. Ondanks de verlokkingen van het aantrekken van goedkopere jongeren.