Brug bij Amsterdam.

Orde en regelmaat, robuuste eenheid.

Veel mensen houden van orde en regelmaat. Vaak is men zich daar niet van bewust, het is zo gewoon bepaalde handelingen te verrichten. Je merkt het pas, als er iets gebeurd waardoor die regelmaat wordt verstoord. Je schrikt, raakt geïrriteerd, wordt boos of bent van slag en reageert dus anders dan gewoonlijk.

Op dat soort momenten realiseren we ons, dat we ons eens wat vaker bewust zouden moeten zijn van ons gedrag en onze handelingen in het dagelijkse leven.

Wat je ziet in het bedrijfsleven is dat men over het algemeen eigenlijk alleen maar mensen wil die tot de categorie “rust en regelmaat” behoren. Die doen wat opgedragen wordt en je niet voor verrassingen stellen. Je weet wat je aan ze hebt, het zijn de pijlers waar je op kunt bouwen.

De “chaoten” wil men niet, die zijn onvoorspelbaar, ongrijpbaar en onhandelbaar. Komen met ideeën die niet passen in de doelstellingen die men zichzelf heeft opgelegd (orde en regelmaat, nietwaar).

Echter, tegelijkertijd zie je, dat men de categorie “orde en regelmaat” opjaagt om meer, sneller en - vooral - flexibeler te zijn. Het moet tenslotte efficiënter en goedkoper. Grappig is om daarbij te constateren dat degenen die aan het opjagen zijn, zelf eigenlijk ook op zoek zijn naar de rust en de regelmaat, zij lopen dus vast in hun eigen behoefte aan regelmaat!

Het zou goed zijn als bestuurders zich eens gingen realiseren, dat de meest efficiënte manier om organisaties in te richten is het in huis hebben van beide categorieën mensen. De “rust en regelmaat” mensen, ook wel de waterdragers, zorgen ervoor dat het werk gedaan wordt en de stapels elke dag weer netjes worden weggewerkt. Feitelijk zijn zij de backbone van de organisatie.

De “chaoten” zijn de “creativelingen“, zij zorgen ervoor dat de organisatie in beweging blijft en zich mee ontwikkeld met de wereld om zich heen.

We kunnen vaststellen dat er in essentie niet zoveel veranderd, maar dat de balans tussen “waterdragers” enerzijds en flexibele schil anderzijds (even?!) verstoord is. Als we in staat zijn deze verstoring op te heffen, zal dat een wezenlijke bijdrage leveren aan de rust op de arbeidsmarkt.

P&O kan daar een belangrijke rol in spelen.