Een oud flesje vol met zand, geordend in keurige laagjes, met allemaal verschillende kleuren. Het ziet er al meer dan 35 jaar hetzelfde uit en is een mooi voorbeeld van orde en regelmaat.

Orde en regelmaat is iets waar veel mensen baat bij hebben en waardoor ze rust ervaren in hun dagelijkse bezigheden. Als men weet wat er te wachten staat, kan men zich daarop goed voorbereiden. Onverwachte zaken verstoren dat ritme en vaak is men van slag als er iets gebeurt wat inbreuk maakt op dat dagelijkse ritme. Orde en regelmaat geeft een gevoel van zekerheid en geeft houvast in tijden dat het onrustig is.

Het merendeel van de medewerkers in organisaties is, ondanks dat werkgevers anders willen doen geloven, gewend aan en gebaat bij het hebben van orde en regelmaat in hun dagelijks werk. Daarmee gedijen ze het best en kunnen ze optimaal presteren. Wordt dat verstoord, dan ontstaan er binnen de kortste keren problemen, achterstanden en toenemende werkdruk. Men raakt gestrest of wordt zelfs ziek.
Slechts een relatief klein deel van de medewerkers in een organisatie vindt het plezierig om weinig of geen structuur in het werk te hebben en kijkt elke dag opnieuw uit naar wat die dag gaat brengen.

Een belangrijke taak van P&O is het maken van een goed strategisch personeelsplan. In een dergelijk plan moet niet alleen gekeken worden naar allerlei zaken als leeftijdsopbouw, verhouding man/vrouw en een hoeveelheid aan andere (wettelijke) zaken, ook moet goed gekeken worden naar waar een organisatie naar toe wil en wat voor “soort” mensen daar nu en in de toekomst voor nodig is.
Werkgevers hebben daarvoor over het algemeen weinig oog; het korte termijn denken vraagt om zoveel mogelijk flexibele medewerkers, die breed inzetbaar zijn, maar die wel de dagelijkse productie netjes en zo snel als mogelijk moeten wegwerken. Dat past weliswaar in de huidige tijdgeest, maar is op de langere termijn weinig realistisch.

Om als P&O hierbij een goede balans te bewerkstelligen wordt daardoor steeds moeilijker, een goed strategisch personeelsplan wordt voor veel bedrijven steeds meer utopie. Dat is jammer en gaat zich op enig moment tegen die bedrijven keren.