Rekenen is niet iedereen gegeven. Veel alfa mensen zijn niet in de wieg gelegd om met cijfertjes om te gaan en vinden het ook niet leuk om daar mee bezig te zijn.

Als P&O-er - meestal toch alfa georiënteerd - heb je echter wel degelijk veel met cijfers van doen. Dat begint al met de jaarlijks terugkerende budgetbesprekingen, waarvoor je met je leidinggevenden in gesprek moet om te inventariseren wat ze het komende jaar willen en wat dat mag gaan kosten. Daarnaast heb je salarisvoorstellen voor nieuwe medewerkers, de jaarlijkse salarisverhogingsronde en nog wat berekeningen voor mogelijke promoties tussendoor. Ook de inhuur van tijdelijke krachten is iets waar een prijskaartje aan vast zit. En wat te denken van de financiële effecten van aanpassingen op het personele vlak in de organisatie? Denk aan de effecten van disfunctionerende medewerkers of van reorganisaties. Om nog maar te zwijgen van de kosten van werving en selectie, trainingen en opleidingen. Elk jaar opnieuw moet deze brij aan cijfers en informatie verwerkt worden en leiden tot een plan van aanpak waarmee je als P&O-er bijdraagt aan het welbevinden van de organisatie.

In de praktijk blijkt echter dat veel P&O-ers, waar het op cijfertjes aan komt, liever leunen op hun backoffice, of nog liever op – zoals dat heden ten dage genoemd wordt – HR Analytics. Dat zijn mensen die bij HR zitten maar wél verstand van cijfertjes pretenderen te hebben. Een beetje HR Business Partner fungeert tegenwoordig enkel nog als doorgeefluik als het over de financiële consequenties van hun dagelijks handelen gaat. Daarmee wordt ook de directe verantwoordelijkheid voor wat aan cijferbrij wordt opgeleverd weggeschoven. Wat overigens ook geldt voor een aantal andere HR onderwerpen, denk aan Recruitment, Employee Benefits, e.d. (vroeger heette dat trouwens gewoon in- , door- en uitstroom), maar dat is voor een andere keer. Het is overigens goed te zien, dat er steeds meer aandacht komt voor deze kant van HR. Het laat zien dat er wel wat meer komt kijken om tot een goed HR beleid te komen.

Het is positief dat er aandacht is voor de financiële kant van HR, maar het is een slechte zaak, dat de gemiddelde P&O-er steeds minder inzicht heeft in wat de financiële consequenties zijn van de adviezen die hij of zij geeft en van de kosten die gemaakt worden door de werkzaamheden die worden verricht voor de organisatie. Door daar het inzicht te verwerven en door naar je opdrachtgevers op deze inzichten gebaseerde adviezen te geven, laat je als P&O-er zien dat je begrijpt waar het over gaat en help je leidinggevenden in het nemen van goed gefundeerde beslissingen.

Over toegevoegde waarde gesproken!