Iedere mens heeft een eigen kijk op het leven, gelukkig maar. Door achtergrond, ontwikkeling, invloeden van de omgeving en ervaringen leert de mens kijken naar de wereld waarin ze leeft.
Sommigen ontwikkelen daarbij een positieve kijk, anderen zien meer het halflege glas. Er zijn er die wat hulp nodig hebben om zaken scherp te zien, er zijn er ook die op eigen kracht hun weg vinden.

Binnen organisaties behoort dat niet anders te zijn en zijn er mensen werkzaam, die vanuit verschillende achtergronden bezig zijn met de werkzaamheden waarvoor ze zijn aangenomen. Van oudsher draagt P&O daarbij zorg voor een goed balans tussen in- door- en uitstroom. Daarmee wordt de continuïteit in de voortgang van het werk gewaarborgd. P&O realiseert zich als geen ander dat een goede balans in het personeelsbestand cruciaal is. Een goede mix van leeftijd, achtergrond, ervaring en capaciteiten geeft rust in de organisatie en draagt wezenlijk bij aan de continuïteit.

Veel problemen binnen organisaties ontstaan omdat die balans in het personeelsbestand verstoord wordt. Door bezuinigingen en toenemend korte termijn denken werden de afgelopen jaren veel mensen ontslagen, waarmee veel kennis over en ervaring binnen het bedrijf verdween. Nu de economie weer aantrekt, zien we dat organisaties onvoldoende in staat zijn in te spelen op de ontwikkelingen en mee te bewegen met die opwaartse spiraal. Er is te weinig ervaring en te weinig deskundigheid overgebleven om snel te kunnen reageren op de veranderende omstandigheden. De kwaliteit van de dienstverlening is daardoor vaak ondermaats. En omdat ook veel ervaren HR is wegbezuinigd, is daarmee ook de objectieve bril waarmee naar het personeelsbestand moet worden gekeken, verdwenen.

Je zou verwachten dat veel bedrijven teruggrijpen op ervaren mensen om daarmee weer aan de benodigde kwaliteit en ervaring binnen de organisatie vorm te geven. Niets is echter minder waar. Nog steeds denken veel bedrijven dat ze het met alleen jonge aanwas wel redden en blijven ze daardoor blind voor de problemen die dat met zich mee brengt. P&O heeft als adviseur en support waar het gaat om personele en organisatorische zaken een belangrijke taak om het management hiervoor te waarschuwen. Echter, met het wegvallen van adequaat HR is ook die signaalfunctie verdwenen en wordt het voor het management alleen maar moeilijker om goed personeelsbeleid te maken.

Daar waar minder goed functionerende ogen een goede bril nodig hebben, heeft een minder goed functionerend bedrijf een goed P&O nodig. Laat dat gezegd zijn.