Kopiëren is iets wat niet alleen aan machines is voorbehouden, maar wat ook menig medemens zich tot een tweede natuur heeft gemaakt. Klaarblijkelijk is het voor mensen makkelijker, veiliger, of wellicht aantrekkelijker, om iets na te maken of na te doen dan om iets zelf te verzinnen of te maken.

In het bedrijfsleven kom je dat helaas maar al te vaak tegen. Iedereen kent ze wel, de medewerkers die precies doen wat hun leidinggevende ook doet, die zeggen wat de baas zegt en het gedrag van anderen in hun omgeving kopiëren. Soms is dat gedrag begrijpelijk, zeker in omgevingen waar afwijkend gedrag of kritische vragen niet getolereerd worden. Maar vaker is dergelijk gedrag volstrekt onnodig en draagt het niet bij aan de ontwikkeling van mens én organisatie.

Het lijkt wel of mensen geen eigen mening meer durven hebben, of dat ze bang zijn hun nek uit te steken door ander gedrag te vertonen dan ze denken dat wordt verwacht van ze. Dat is triest, omdat het mensen remt in hun ontwikkeling. In organisaties waarin dergelijk kopieergedrag aangemoedigd wordt, merken ze in toenemende mate een dalende loyaliteit en minder betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. Het is wellicht ook een van de redenen van het toenemende aantal zelfstandigen die niet beperkt willen worden in hun mogelijkheden.

Het is vaak erg moeilijk om mensen uit hun comfortzone te krijgen. Het is veiliger om iets te doen wat als veilig wordt ervaren, dan om je vinger op te steken en te zeggen dat je het anders ziet. Helaas worden te vaak mensen afgestraft omdat ze hun kop boven het maaiveld durven uitsteken. Menig werkgever stelt dat niet op prijs, omdat dat leidt tot situaties die ze niet beheersen of niet overzien.
Dat is jammer, want medewerkers met een eigen identiteit leveren op de langere termijn vaak meer toegevoegde waarde voor hun organisatie.

Als P&O-er moet je er voor waken kopieergedrag te vertonen. Je moet altijd kunnen uitleggen waarom je iets doet of nalaat. Door authentiek te zijn, maak je het jezelf niet altijd makkelijker, maar laat je wel zien waar je voor staat.