Welkom op de site van P&O Direct BV. P&O Direct BV is ontstaan in 2009 en levert diensten op het gebied van Human Resources. Met meer dan 25 jaar ervaring in functies als Adviseur, Consultant, Businesspartner en Leidinggevende, heb ik zowel strategische als operationele deskundigheid opgebouwd. Ik heb in deze 25 jaar voor alle aandachtsgebieden en binnen diverse organisaties mogen werken.

P&O Direct BV

Consultancy

Consultancy

Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Dit brengt veranderingen met zich mee die de organisatie en de mensen daarin direct of indirect raken. Flexibilisering met betrekking tot de organisatorische inrichting, alsmede de gevolgen daarvan voor de personele bezetting - zowel in omvang als in samenstelling - staan structureel op de agenda.

Lees verder
Projecten

Projecten

P&O wordt te vaak onvoldoende of te laat betrokken bij projecten die binnen de organisatie opgestart worden. Dat is vreemd, omdat veel projecten direct of indirect impact hebben op de inrichting van de organisatie én op de mensen die daarin werkzaam zijn.

Lees verder
Coaching

Coaching

Vanwege toenemende flexibilisering en steeds sneller veranderende omgevingen wordt steeds meer gevraagd van leidinggevenden en medewerkers in organisaties. Te weinig aandacht en begeleiding leidt dan tot onnodig kapitaalverlies, mensen melden zich ziek of vertrekken.

Lees verder

Visie

Visie

P&O is van waarde voor de organisatie als zij zowel op het organisatorische als op het personele vlak als volwaardig partner in business wordt gezien. Dit dwingt zij af, door de wijze waarop...

Blog

Integriteit

De laatste tijd worden we (weer) regelmatig geconfronteerd met integiteitskwesties in – voornamelijk – de politiek. Het lijkt er daarbij op, dat politici en ambtenaren er een andere definitie van...

Foppe

De persoon achter P&O Direct BV

Mijn expertise ligt primair op het gebied van flexibilisering van organisaties, waarbij vanuit het nadenken over en inrichten van organisaties gekeken wordt naar de effecten daarvan op het personeel. Het streven hierbij is een goede balans te bewerkstelligen tussen het belang van de werkgever enerzijds en dat van de werknemer anderzijds.

Ik doe dit met veel inzet en betrokkenheid, met aandacht voor mens en organisatie. En vanuit de overtuiging dat P&O belangrijk is voor het goed functioneren van organisaties.

foto